ساک های پارچه ای گوشه در سه سایز کوچک، متوسط، بزرگ در طرح های مختلف تولید شده است می توانید به راحتی در وزن کم و ابعاد کوچک در کنار کیف خود حمل کنید تا کمتر از کیسه پلاستیکی استفاده فرمایید.

قیمت

    بقچه / Gift bag (18)

    ساک پارچه ای سایز بزرگ / Large Tote Bag (17)

    ساک پارچه ای سایز کوچک / Small Tote Bag (13)

    ساک پارچه ای سایز متوسط / Medium Tote Bag (16)