ساک های پارچه ای گوشه در سه سایز کوچک، متوسط، بزرگ در طرح های مختلف تولید شده است می توانید به راحتی در وزن کم و ابعاد کوچک در کنار کیف خود حمل کنید تا کمتر از کیسه پلاستیکی استفاده فرمایید.

بقچه / Gift bag (19)

ساک پارچه ای سایز بزرگ / Large Tote Bag (6)

ساک پارچه ای سایز کوچک / Small Tote Bag (8)

ساک پارچه ای سایز متوسط / Medium Tote Bag (17)