“سارا” از سال ۱۳۸۲ به تولید محصولاتی با طراحی سارا طبیب زاده مشغول است. هدف، به اشتراک گذاشتن احساسات از طریق محصولاتی مثل ظروف، لباس، لوازم تحریر و … است. موفقیت این محصولات در ایجاد ارتباط از راه تصاویر و جملات تالیفی هنرمند است.

مشاهده همه 25 نتیجه

کوسن اسب زرد

2,500,000 ریال
سگ زرد برادر شغال است. اسب زرد تک فرزند ماند. تنها ماند. حتی عشق او را از تنهایی نجات نداد.

کوسن ایران

2,500,000 ریال
ایران من سبک باش. بتوانم وقتی از تو خارج میشوم در چمدان ۲۳ کیلویی به بار بدهم.

کوسن بریم شنا

2,500,000 ریال
وصال نقطه شروع انتظار جدایی است. ماهی در دریا زنده میماند.مگر عشق معجزه کند.

کوسن تعطیلات

2,500,000 ریال
هر روز را روز قبل تعطیل میخواهم.که شیرینی رسیدن به تعطیلی درونم را قلقلک دهد.

کوسن چیز زیادی نمی خواهم

2,500,000 ریال
چیز زیادی نمیخوام فقط پیشم بشین

کوسن در سر من

2,500,000 ریال
درد سرت ندهم. در سر من هم همان خبری است که در سر تو

کوسن قهو ه ام را از من نگیر

2,500,000 ریال
خواب آرامش می آورد. بنوشیم. بی خواب شویم.آرامش من تویی

کوسن کاش بودی

2,500,000 ریال
کاش بودی، کاش بودی، کاش بودی ، حالا که نیستی خودم پیش میروم

کوسن گربه صلح

2,500,000 ریال
دلم به پرواز کبوتر خوش بود. زیتون میکارم. دانه می پاشم تا کبوتران شاخه ای از درختم را به همه جای دنیا ببرند. غافل از گربه ی همسایه که نه صلح میفهمد نه آداب همسایگی

کوسن گل سرخ

2,500,000 ریال
هرکس مسئول گل خودشه! گل های زیباتر کم نیستند. ولی گلی که من بهش آب دادم و آفت هایش را جدا کردم برای من زیباترینه

کوسن لاک پشت

2,500,000 ریال
رحم مادرم شکل حیوانی را دارد که مثل نبض می‌جنبد. با همه پوست کلفتیش ظرایف محبت را بهتر از من می‌داند.

کوسن نقاش ازل

2,500,000 ریال
من فقط رنگ میزنم. مزد روزم. از خودم اختیار ندارم. به منم میگن نقاش ، به اون سارا خانومم که منو کشیده میگن نقاش. این انصاف نیست. کار اصلی را من میکنم اسم اون یکی بشه نقاش

کوسن وسایل مورد نیاز

2,500,000 ریال
دوست داشتن تو شب، روز ، شبانه روز واجب است.

ماگ سرامیکی – طرح بمان و ببار

1,350,000 ریال
آن زن آمد. آن مرد بارید. زن عاشق شد.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح بی من نرو

1,350,000 ریال
جلویت را نمیگیرم. برو. تکه ای نگاهم را ببر.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح چیز زیادی نمی خواهم

1,350,000 ریال
ماندن بزرگترین کاریست که برای علاقه مان میکنم.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح دچار رفتن شد

1,350,000 ریال
حرکت عارضه طبیعی است . درمان ندارد. تو صبور باش.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح شازده و روباه

1,350,000 ریال
سفر را دوست دارم . من را از تو دور می کند. دلتنگی و امید دیدارت دلچسب است.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی ها ی گرم استفاده می شود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح شازده و سیارک ها

1,350,000 ریال
ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح شازده وسط گل ها

1,350,000 ریال
رنگ گندمزار طلایی است. مانند موهای تو. از وقتی اهلی شدم چهار فصل بهار است.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح کاش بودی

1,350,000 ریال
به اندازه ی رنج نبودنت، بودنت معنا میشود.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح کلاه بودن بهتر از کلاه داشتنه

1,350,000 ریال
تو همچنان تویی با کلاه یا بی کلاه. پس باشماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده می شود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها  از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید.

ماگ سرامیکی – طرح گل سرخ

1,350,000 ریال
گل من یگانه است. چون من آن را آب داده ام . آیا من هم برایش بی تکرارم؟ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح می خواهم دنیا را بگردم

1,350,000 ریال
دورت بگردم. که دنیای منی. با آنکه میدانم دنیا وفا ندارد.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده میشود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz

ماگ سرامیکی – طرح وسایل مورد نیاز

1,350,000 ریال
تو که باشی شب و روزم کوله.ماگ لیوانی از جنس سفال یا سرامیک است که نسبت به لیوان های معمول سایز بزرگتری دارد. از ماگ ها بیشتر برای سرو نوشیدنی های گرم استفاده می شود. طراحی ماگ های سارا سرشار از احساساتی است که به واسطه ی تصویر و متن به افراد منتقل می شود. لطفا برای شست و شوی ماگ ها  از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. جنس :سرامیک چاپ : سابلیمیشن حجم 11 oz