محصولات این مجموعه برای ایجاد آرامش و هنگام استراحت و خواب قابل استفاده هستند

در حال نمایش 5 نتیجه

قیمت

  بالش چشم – اسطوخودوس و بابونه

  1,050,000 ریال
  استفاده از اسطوخودوس وبابونه که از مواد طبیعی ساخته شده می تواند به آرامش ابرو ها ، استخوان گونه، گیجگاه و گردن وشانه ها کمک کرده و برای شما آرامش درونی به دنبال بیاورد.فشار ملایمی که بالش به دور چشم وارد می کند استرس خستگی و کوفتگی ناشی از خواندن کتاب، استفاده از کامپیوتر یا ساعات طولانی رانندگی را برطرف می کند. بوی اسطوخدوس سیستم عصبی را متعادل کرده وباعث رفع استرس و نگرانی می شود. استفاده از بالش چشم در خانه برای آرام کردن ذهن ،رفع خستگی چشم ها، بدن و همچنین پیش از خواب برای برخورداری از خوابی آرام و خوش پیشنهاد می شود. پژوهشگران یوگا اعتقاد دارند که فشار ملایم بر روی چشم ها آرامش تمام بدن را فراهم میسازد.بالش چشم با پوشاندن چشم و با جلو گیری از ورود نور ها و سایه های مزاحم در هنگام شاواسانا(تمرینی در حرکت یوگا) به ما کمک می کند تا به درون خود متمرکز شویم و در نتیجه اثرات شاواسانا را افزایش می دهد.اگر بالش چشم را مدتی در یخچال قرار داده و پس از سرد شدن روی چشم ها قراردهید ورم و پف چشم هارا کاهش می دهد و سردرد های میگرنی را برطرف میکند. اگر بالش چشم را داخل ماکروویو بگذارید تا دمای آن کمی بالا تر از دمای بدن بالا تر برود می تواند درمانی برای چشم های خسته شود.( بالش چشم گرم شده را مستقیم روی چشم نگذارید) اسطوخودوس وبابونه: آرامبخش نکته: -برای حفظ عطر ، آن را در داخل کیسه پلاستیکی نگهداری کنید.- در صورت داشتن حساسیت به به بوی گیاهان از گونه بدون بوی آن استفاده کنید.-مدت زمان قرار دادن در ماکروویو 20 تا 25ثانیه است. -مواد داخل آن قابل آن قابل تعویض است.

  بالش چشم – اسطوخودوس و به لیمو

  850,000 ریال
  استفاده از اسطوخودوس وبه لیموکه از مواد طبیعی ساخته شده می تواند به آرامش ابرو ها ، استخوان گونه، گیجگاه و گردن وشانه ها کمک کرده و برای شما آرامش درونی به دنبال بیاورد.فشار ملایمی که بالش به دور چشم وارد می کند استرس خستگی و کوفتگی ناشی از خواندن کتاب، استفاده از کامپیوتر یا ساعات طولانی رانندگی را برطرف می کند. بوی اسطوخدوس سیستم عصبی را متعادل کرده وباعث رفع استرس و نگرانی می شود. استفاده از بالش چشم در خانه برای آرام کردن ذهن ،رفع خستگی چشم ها، بدن و همچنین پیش از خواب برای برخورداری از خوابی آرام و خوش پیشنهاد می شود. پژوهشگران یوگا اعتقاد دارند که فشار ملایم بر روی چشم ها آرامش تمام بدن را فراهم میسازد.بالش چشم با پوشاندن چشم و با جلو گیری از ورود نور ها و سایه های مزاحم در هنگام شاواسانا(تمرینی در حرکت یوگا) به ما کمک می کند تا به درون خود متمرکز شویم و در نتیجه اثرات شاواسانا را افزایش می دهد.اگر بالش چشم را مدتی در یخچال قرار داده و پس از سرد شدن روی چشم ها قراردهید ورم و پف چشم هارا کاهش می دهد و سردرد های میگرنی را برطرف میکند. اگر بالش چشم را داخل ماکروویو بگذارید تا دمای آن کمی بالا تر از دمای بدن بالا تر برود می تواند درمانی برای چشم های خسته شود.( بالش چشم گرم شده را مستقیم روی چشم نگذارید) اسطوخودوس و به لیمو:آرامبخش نکته: -برای حفظ عطر ، آن را در داخل کیسه پلاستیکی نگهداری کنید.- در صورت داشتن حساسیت به به بوی گیاهان از گونه بدون بوی آن استفاده کنید.-مدت زمان قرار دادن در ماکروویو 20 تا 25ثانیه است. -مواد داخل آن قابل آن قابل تعویض است.

  بالش چشم – اسطوخودوس و به لیمو

  1,050,000 ریال
  استفاده از اسطوخودوس وبه لیموکه از مواد طبیعی ساخته شده می تواند به آرامش ابرو ها ، استخوان گونه، گیجگاه و گردن وشانه ها کمک کرده و برای شما آرامش درونی به دنبال بیاورد.فشار ملایمی که بالش به دور چشم وارد می کند استرس خستگی و کوفتگی ناشی از خواندن کتاب، استفاده از کامپیوتر یا ساعات طولانی رانندگی را برطرف می کند. بوی اسطوخدوس سیستم عصبی را متعادل کرده وباعث رفع استرس و نگرانی می شود. استفاده از بالش چشم در خانه برای آرام کردن ذهن ،رفع خستگی چشم ها، بدن و همچنین پیش از خواب برای برخورداری از خوابی آرام و خوش پیشنهاد می شود. پژوهشگران یوگا اعتقاد دارند که فشار ملایم بر روی چشم ها آرامش تمام بدن را فراهم میسازد.بالش چشم با چوشاندن چشم و با جلو گیری از ورود نور ها و سایه های مزاحم در هنگام شاواسانا(تمرینی در حرکت یوگا) به ما کمک می کند تا به درون خود متمرکز شویم و در نتیجه اثرات شاواسانا را افزایش می دهد.اگر بالش چشم را مدتی در یخچال قرار داده و پس از سرد شدن روی چشم ها قراردهید ورم و پف چشم هارا کاهش می دهد و سردرد های میگرنی را برطرف میکند. اگر بالش چشم را داخل ماکروویو بگذارید تا دمای آن کمی بالا تر از دمای بدن بالا تر برود می تواند درمانی برای چشم های خسته شود.( بالش چشم گرم شده را مستقیم روی چشم نگذارید) اسطوخودوس و به لیمو:آرامبخش نکته: -برای حفظ عطر ، آن را در داخل کیسه پلاستیکی نگهداری کنید.- در صورت داشتن حساسیت به به بوی گیاهان از گونه بدون بوی آن استفاده کنید.-مدت زمان قرار دادن در ماکروویو 20 تا 25ثانیه است. -مواد داخل آن قابل آن قابل تعویض است.

  بالش چشم – اسطوخودوس و نعنا

  1,050,000 ریال
  استفاده از اسطوخودوس ونعنا که از مواد طبیعی ساخته شده می تواند به آرامش ابرو ها ، استخوان گونه، گیجگاه و گردن وشانه ها کمک کرده و برای شما آرامش درونی به دنبال بیاورد.فشار ملایمی که بالش به دور چشم وارد می کند استرس خستگی و کوفتگی ناشی از خواندن کتاب، استفاده از کامپیوتر یا ساعات طولانی رانندگی را برطرف می کند. بوی اسطوخدوس سیستم عصبی را متعادل کرده وباعث رفع استرس و نگرانی می شود. استفاده از بالش چشم در خانه برای آرام کردن ذهن ،رفع خستگی چشم ها، بدن و همچنین پیش از خواب برای برخورداری از خوابی آرام و خوش پیشنهاد می شود. پژوهشگران یوگا اعتقاد دارند که فشار ملایم بر روی چشم ها آرامش تمام بدن را فراهم میسازد.بالش چشم با پوشاندن چشم و با جلو گیری از ورود نور ها و سایه های مزاحم در هنگام شاواسانا(تمرینی در حرکت یوگا) به ما کمک می کند تا به درون خود متمرکز شویم و در نتیجه اثرات شاواسانا را افزایش می دهد.اگر بالش چشم را مدتی در یخچال قرار داده و پس از سرد شدن روی چشم ها قراردهید ورم و پف چشم هارا کاهش می دهد و سردرد های میگرنی را برطرف میکند. اگر بالش چشم را داخل ماکروویو بگذارید تا دمای آن کمی بالا تر از دمای بدن بالا تر برود می تواند درمانی برای چشم های خسته شود.( بالش چشم گرم شده را مستقیم روی چشم نگذارید) اسطوخودوس و نعنا:شاداب کننده نکته: -برای حفظ عطر ، آن را در داخل کیسه پلاستیکی نگهداری کنید.- در صورت داشتن حساسیت به به بوی گیاهان از گونه بدون بوی آن استفاده کنید.-مدت زمان قرار دادن در ماکروویو 20 تا 25ثانیه است. -مواد داخل آن قابل آن قابل تعویض است.

  بالش چشم – بدون رایحه

  1,050,000 ریال
  استفاده از بالش بدون بو که از مواد طبیعی ساخته شده می تواند به آرامش ابرو ها ، استخوان گونه، گیجگاه و گردن وشانه ها کمک کرده و برای شما آرامش درونی به دنبال بیاورد.فشار ملایمی که بالش به دور چشم وارد می کند استرس خستگی و کوفتگی ناشی از خواندن کتاب، استفاده از کامپیوتر یا ساعات طولانی رانندگی را برطرف می کند. استفاده از بالش چشم در خانه برای آرام کردن ذهن ،رفع خستگی چشم ها، بدن و همچنین پیش از خواب برای برخورداری از خوابی آرام و خوش پیشنهاد می شود. پژوهشگران یوگا اعتقاد دارند که فشار ملایم بر روی چشم ها آرامش تمام بدن را فراهم میسازد.بالش چشم با پوشاندن چشم و با جلو گیری از ورود نور ها و سایه های مزاحم در هنگام شاواسانا(تمرینی در حرکت یوگا) به ما کمک می کند تا به درون خود متمرکز شویم و در نتیجه اثرات شاواسانا را افزایش می دهد.اگر بالش چشم را مدتی در یخچال قرار داده و پس از سرد شدن روی چشم ها قراردهید ورم و پف چشم هارا کاهش می دهد و سردرد های میگرنی را برطرف میکند. اگر بالش چشم را داخل ماکروویو بگذارید تا دمای آن کمی بالا تر از دمای بدن بالا تر برود می تواند درمانی برای چشم های خسته شود.( بالش چشم گرم شده را مستقیم روی چشم نگذارید)بالش چشم بدون بو: برای کسانی که به بوی گیاهان حساسیت دارند نکته: -برای حفظ عطر ، آن را در داخل کیسه پلاستیکی نگهداری کنید.- در صورت داشتن حساسیت به به بوی گیاهان از گونه بدون بوی آن استفاده کنید.-مدت زمان قرار دادن در ماکروویو 20 تا 25ثانیه است. -مواد داخل آن قابل آن قابل تعویض است.