زیر لیوانی های بافت پنبه در قطر 13cm در سایت گوشه موجود است. بافت این محصول با نخ پنبه توسط زنان هنرمند ایرانی انجام میشود. زیر بشقابی و ظرف های دیگر از رنگ و جنس این کالا نیز در سایت موجود است.

در حال نمایش 8 نتیجه

زیر لیوانی بافت پنبه ای _ آجری (HDYBA03)

650,000 ریال
زیر لیوانی های بافت پنبه در قطر 13cm در سایت گوشه موجود است. بافت این محصول با نخ پنبه توسط زنان هنرمند ایرانی انجام میشود. زیر بشقابی و ظرف های دیگر از رنگ و جنس این کالا نیز در سایت موجود است.

زیر لیوانی بافت پنبه ای _ زرد

650,000 ریال
زیر لیوانی های بافت پنبه در قطر 13cm در سایت گوشه موجود است. بافت این محصول با نخ پنبه توسط زنان هنرمند ایرانی انجام میشود. زیر بشقابی و ظرف های دیگر از رنگ و جنس این کالا نیز در سایت موجود است.

زیر لیوانی بافت پنبه ای – خردلی

650,000 ریال
زیر لیوانی بافت پنبه متریال نخ پنبه قطر 13 سانتی متر بافت این محصول توسط زنان ایرانی انجام میشود.

زیر لیوانی بافت پنبه ای – زیتونی

650,000 ریال
زیر لیوانی بافت پنبه متریال نخ پنبه قطر 13 سانتی متر بافت این محصول توسط زنان ایرانی انجام میشود.

زیر لیوانی بافت پنبه ای – صورتی

650,000 ریال
زیر لیوانی بافت پنبه متریال نخ پنبه قطر 12/5 سانتی متر بافت این محصول توسط زنان ایرانی انجام میشود.

زیر لیوانی بافت پنبه ای – طوسی تیره

650,000 ریال
زیر لیوانی بافت پنبه متریال نخ پنبه قطر 13 سانتی متر بافت این محصول توسط زنان ایرانی انجام میشود.

زیر لیوانی بافت پنبه ای – مشکی

650,000 ریال
زیر لیوانی های بافت پنبه در قطر 13cm در سایت گوشه موجود است. بافت این محصول با نخ پنبه توسط زنان هنرمند ایرانی انجام میشود. زیر بشقابی و ظرف های دیگر از رنگ و جنس این کالا نیز در سایت موجود است.