کیف بهار گوشه یا همان کیف پستچی، محصولی جادار است که فضاهای داخلی و خارجی آن با جیب‌های مختلف تفکیک شده است. این کیف مناسب روزهای دانشگاه یا روزهای شلوغ اداری است. فضاهای مناسبی برای تفکیک وسایل و مدارک در آن وجود دارد. این کیف دارای یک فضای اصلی بزرگ دوجیب در پهلو و دو جیب جلوی آن است. جنس پارچه‌ی آن کتان است و تراکم بسیار بالایی دارد. رنگ‌های موجود آن را در سایت با همین نام پیدا کنید.

در حال نمایش 4 نتیجه

کیف رودوشی بهار – رنگ آبی (WPC01)

4,800,000 ریال
کیف بهار گوشه یا همان کیف پستچی، محصولی جادار است که فضاهای داخلی و خارجی آن با جیب‌های مختلف تفکیک شده است. این کیف مناسب روزهای دانشگاه یا روزهای شلوغ اداری است. فضاهای مناسبی برای تفکیک وسایل و مدارک در آن وجود دارد. این کیف دارای یک فضای اصلی بزرگ دوجیب در پهلو و دو جیب جلوی آن است. جنس پارچه‌ی آن کتان است و تراکم بسیار بالایی دارد. رنگ‌های موجود آن را در سایت با همین نام پیدا کنید.

کیف رودوشی بهار – رنگ خردلی (WPC02)

4,800,000 ریال
کیف بهار گوشه یا همان کیف پستچی، محصولی جادار است که فضاهای داخلی و خارجی آن با جیب‌های مختلف تفکیک

کیف رودوشی بهار – رنگ طوسی تیره (WPC03)

4,800,000 ریال
کیف بهار گوشه یا همان کیف پستچی، محصولی جادار است که فضاهای داخلی و خارجی آن با جیب‌های مختلف تفکیک شده است. این کیف مناسب روزهای دانشگاه یا روزهای شلوغ اداری است. فضاهای مناسبی برای تفکیک وسایل و مدارک در آن وجود دارد. این کیف دارای یک فضای اصلی بزرگ دوجیب در پهلو و دو جیب جلوی آن است. جنس پارچه‌ی آن کتان است و تراکم بسیار بالایی دارد. رنگ‌های موجود آن را در سایت با همین نام پیدا کنید.

کیف رودوشی بهار – رنگ طوسی روشن (WPC04)

4,800,000 ریال
کیف بهار گوشه یا همان کیف پستچی، محصولی جادار است که فضاهای داخلی و خارجی آن با جیب‌های مختلف تفکیک شده است. این کیف مناسب روزهای دانشگاه یا روزهای شلوغ اداری است. فضاهای مناسبی برای تفکیک وسایل و مدارک در آن وجود دارد. این کیف دارای یک فضای اصلی بزرگ دوجیب در پهلو و دو جیب جلوی آن است. جنس پارچه‌ی آن کتان است و تراکم بسیار بالایی دارد. رنگ‌های موجود آن را در سایت با همین نام پیدا کنید.