نمایش دادن همه 35 نتیجه

قیمت

  کوسن ایران (KR04)

  2,500,000 ریال
  ایران من سبک باش. بتوانم وقتی از تو خارج میشوم در چمدان ۲۳ کیلویی به بار بدهم.

  کوسن بریم شنا (KR06)

  2,500,000 ریال
  وصال نقطه شروع انتظار جدایی است. ماهی در دریا زنده میماند.مگر عشق معجزه کند.

  کوسن تعطیلات (KR08)

  2,500,000 ریال
  هر روز را روز قبل تعطیل میخواهم.که شیرینی رسیدن به تعطیلی درونم را قلقلک دهد.

  کوسن چیز زیادی نمی خواهم (KR05)

  2,500,000 ریال
  چیز زیادی نمیخوام فقط پیشم بشین

  کوسن در سر من (KR10)

  2,500,000 ریال
  درد سرت ندهم. در سر من هم همان خبری است که در سر تو

  کوسن قهو ه ام را از من نگیر (KR12)

  2,500,000 ریال
  خواب آرامش می آورد. بنوشیم. بی خواب شویم.آرامش من تویی

  کوسن گل سرخ (KR11)

  2,500,000 ریال
  هرکس مسئول گل خودشه! گل های زیباتر کم نیستند. ولی گلی که من بهش آب دادم و آفت هایش را جدا کردم برای من زیباترینه

  کوسن لاک پشت (KR14)

  2,500,000 ریال
  رحم مادرم شکل حیوانی را دارد که مثل نبض می‌جنبد. با همه پوست کلفتیش ظرایف محبت را بهتر از من می‌داند.

  کوسن نقاش ازل (KR13)

  2,500,000 ریال
  من فقط رنگ میزنم. مزد روزم. از خودم اختیار ندارم. به منم میگن نقاش ، به اون سارا خانومم که منو کشیده میگن نقاش. این انصاف نیست. کار اصلی را من میکنم اسم اون یکی بشه نقاش

  کوسن وسایل مورد نیاز (KR15)

  2,500,000 ریال
  دوست داشتن تو شب، روز ، شبانه روز واجب است.